Wiadomości

Bądź zawsze na bieżąco !

W185. Gajewski Z.,  Szwejk K. Mamy Weterynaryjne Centrum Badawcze! PISMO SGGW, I ISSN 1640-4734SSN 1640-4734, Agricola NR 88 – MAJ 2014, 12-14.

Po uroczystości zebrani goście zwiedzali poszczególne laboratoria. Każde z nich zostało szczegółowo zaprezentowane przez pracowników Katedry oraz
współpracujących z Kliniką specjalistów z innych uczelni i instytutów naukowych.

Omówiono między innymi wyposażenie oraz możliwości badawcze laboratoriów.

Ważnym wydarzeniem otwierającym działalność Weterynaryjnego Centrum Badawczego była międzynarodowa konferencja naukowa „Future of Life Sciences and Biomedicine” poświęcona wkładowi prof. dr. hab. A. Zięcika w rozwój nauki.

W konferencji wzięło udział wielu znanych gości z zagranicznych i krajowych placówek naukowych, m.in. prof. Ilpo Huhtaniemi (Imperial College London), prof. Nafis Rahaman (University of Turku), prof. Marek Zygmunt Greifswald (Niemcy), prof. Bernd Hoffman (University Giessen), prof. Mordechai Shemesh (Izrael), prof. Andrzej Górski (wiceprezes PAN, Instytut Transplantologii WUM i Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN).

Pobierz Pismo SSGW

 

SGGW WCB, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa