Wiadomości

Bądź zawsze na bieżąco !

28 marca 2014 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Future of Life Sciences and Biomedicine” poświęcona prof. dr. hab. Adamowi Zięcikowi, wiceprezesowi PAN i jego roli w rozwoju nauk biologiczno-medycznych i rolniczych.

Referaty wygłosili uczestniczący w konferencji wybitni naukowcy krajowi i zagraniczni. Prof. Andrzej Górski, wiceprezes PAN przedstawił referat „European Group on Ethics in Science and New Technologies: It’s Role and Activity in Research”. W tym samym dniu dokonano otwarcia laboratoriów Weterynaryjnego Centrum Badawczego.

Podczas konferencji odbyła się także uroczystość wręczenia Medalu Polskiej Akademii Nauk prof. Berndtowi Hoffmanowi, emerytowanemu profesorowi Justus-Liebieg University w Giessen (Niemcy) za szczególne zasługi dla rozwoju nauki oraz rozwoju współpracy polsko- niemieckiej w zakresie biologii rozrodu i weterynarii. Medal wręczył wiceprezes PAN prof. Marek Chmielewski.

http://www.aktualnosci.pan.pl

SGGW WCB, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa