Wiadomości

Bądź zawsze na bieżąco !

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstało Weterynaryjne Centrum Badawcze (WCB). Jest to zespół laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę. Weterynaryjne Centrum Badawcze SGGW będzie prowadziło badania podstawowe zmierzające do rozwiązywania aktualnie istotnych problemów badawczych w zakresie nauk biomedycznych i medyczno-weterynaryjnych oraz badania o charakterze wdrożeniowym. Otwarcia centrum dokonali prof. dr hab. Alojzy Szymański, Rektor SGGW, dr Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, Kierownik Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką, Kierownik projektu Aparatura Weterynaryjne Centrum Badawcze.

28 marca 2014 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Future of Life Sciences and Biomedicine” poświęcona prof. dr. hab. Adamowi Zięcikowi, wiceprezesowi PAN i jego roli w rozwoju nauk biologiczno-medycznych i rolniczych.

Weterynaryjne Centrum Badawcze otwarto w SGGW - PAP

Weterynaryjne Centrum Badawcze, czyli zintegrowany zespół laboratoriów do badań na zwierzętach takich jak świnie, owce i kozy, otwarto w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW). Badania nad zwierzętami prowadzone, w kosztującym ponad 12 mln zł Centrum, będą stanowiły punkt wyjścia do badań nad ludźmi.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Future of Life Sciences and Translational Biomedicine Research
Warsaw 28.03.2014 Clinic Wolica | Klinika Wolica ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa

Dzień jak co dzień...

System do ciągłego monitorowania rozwoju zarodków. Urządzenie dostępne w naszym laboratorium.

SGGW WCB, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa