W185. Gajewski Z.,  Szwejk K. Mamy Weterynaryjne Centrum Badawcze! PISMO SGGW, I ISSN 1640-4734SSN 1640-4734, Agricola NR 88 – MAJ 2014, 12-14.

Po uroczystości zebrani goście zwiedzali poszczególne laboratoria. Każde z nich zostało szczegółowo zaprezentowane przez pracowników Katedry oraz
współpracujących z Kliniką specjalistów z innych uczelni i instytutów naukowych.

Super User
Kategoria: Blog
Odsłony: 3107
Czytaj więcej...

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstało Weterynaryjne Centrum Badawcze (WCB). Jest to zespół laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę. Weterynaryjne Centrum Badawcze SGGW będzie prowadziło badania podstawowe zmierzające do rozwiązywania aktualnie istotnych problemów badawczych w zakresie nauk biomedycznych i medyczno-weterynaryjnych oraz badania o charakterze wdrożeniowym. Otwarcia centrum dokonali prof. dr hab. Alojzy Szymański, Rektor SGGW, dr Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, Kierownik Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką, Kierownik projektu Aparatura Weterynaryjne Centrum Badawcze.

Super User
Kategoria: Blog
Odsłony: 2904

28 marca 2014 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Future of Life Sciences and Biomedicine” poświęcona prof. dr. hab. Adamowi Zięcikowi, wiceprezesowi PAN i jego roli w rozwoju nauk biologiczno-medycznych i rolniczych.

Super User
Kategoria: Blog
Odsłony: 2463
Czytaj więcej...

Weterynaryjne Centrum Badawcze otwarto w SGGW - PAP

Weterynaryjne Centrum Badawcze, czyli zintegrowany zespół laboratoriów do badań na zwierzętach takich jak świnie, owce i kozy, otwarto w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW). Badania nad zwierzętami prowadzone, w kosztującym ponad 12 mln zł Centrum, będą stanowiły punkt wyjścia do badań nad ludźmi.

Super User
Kategoria: Blog
Odsłony: 2995
Czytaj więcej...

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Future of Life Sciences and Translational Biomedicine Research
Warsaw 28.03.2014 Clinic Wolica | Klinika Wolica ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa

Kategoria: Blog
Odsłony: 3931
Czytaj więcej...

SGGW WCB, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa