Sperm Class Analyzer (SCA)

 

System do analizy nasienia wspomaganej komputerowo (SCA)

Sperm Class Analyzer (SCA) jest zautomatyzowanym systemem do analizy nasienia wspomaganej komputerowo zaprojektowany w celu zapewnienia obiektywnej analizy ilościowej materiału biologicznego. Zintegrowana baza danych SCA umożliwia zarządzanie analizą nasienia  w stacjach unasieniania,  ale istnieje również możliwość wyświetlania danych szczegółowych bardziej nadających się do  badań naukowych. Wersja RESEARCH jest przeznaczona do  badań wszystkich gatunków, w tym człowieka.

Zautomatyzowana analiza obrazu SCA zapewnia uzyskanieprecyzyjnych  wyników, powtarzalność i obiektywność nie możliwą do uzyskania przy ręcznej analizie nasienia. Wszystkie analizy są wykonane  szybko, a opracowywanie i raportowanie wyników wykonuje się dość łatwo dzięki  przyjaznemu  dla użytkownika oprogramowaniuSCA. Wszechstronność tego nie  standardowego systemu wyposażenia  laboratorium wraz z jego elastycznością wynikającą z  modułowej budowie oprogramowania sprawiają,  że SCAjest wydajnym i ekonomicznym systemem. Ta konfiguracja systemu pozwala na wykorzystywanie składników sprzętowychdo innych badań laboratoryjnych. Moduły oprogramowania mogą być zakupione w celu dopasowania do specyficznych wymagań użytkownika.

Oprogramowanie SCA składa się z wielu niezależnych modułów, co oznacza, że system może być skutecznie dopasowywany, odpowiednio do wymagań użytkownika. Dostępne moduły programowe obejmują:

Automatyczna analiza nasienia:
Ruchliwość i koncentracja SCA
Morfologia SCA
Fragmentacja DNA SCA
Żywotność SCA
Krople cytoplazmatyczne SCA

Analiza ręczna:
Ręczny licznik SCA

Zaawansowane Wyposażenie:
• System do udostępnienia i zarządzania danych SCA
• System do produkcji zwierzęcej:

Produkcja SCA.
Aplikacja SCA obejmuje opcjonalne wykorzystanie zintegrowanego obiektu bazy danych dla łatwego dostępu do wyników i raportów zapisanych na próbkach nasienia.
Dane mogą być przechowywane lokalnie lub na serwerze, które są łatwo dostępne dla użytkownika. Równocześnie transferowanie danych do innej bazy danych jest proste i łatwe do realizacji.
Własne raporty mogą być tworzone w różnych językach i zawierać obrazy i grafiki oprócz danych liczbowych.

 

Stacja robocza do mikromanipulacji gamet i zarodków zwierzęcych

 


Workstation for animalgamete and embryomicromanipulation

1. Mikroskop, mikromanipulatory I mikroiniektory
1. Microscope, Micromanipulators&Microinjectors

 

Mikroskop badawczy o odwróconej optyce Nikon Eclipse Ti

 
InvertedResearchMicroscopeNikon Eclipse Ti
Całkowita kontrolanad  systemem obrazowania z oprogramowaniem NIS-Elements dla dokładnego i wiarygodnego pozyskiwania danych na żywo  o badanych komórkach.  Stacja robocza składajaca się z odwróconego  mikroskopu badawczego  Ti oraz systemu obrazowania komórek, zawiera kompleksowe oprogramowanie firmy Nikon NIS-Elements w pełni zintegrowane z systemem kontroli pracy mikroskopu. Oferuje  równieższeroki wybór akcesoriów, takich jak stoliki, kamery, reflektory i inne urządzenia peryferyjne.  Intuicyjny system obrazowania o wysokiej wydajności i  proste sterowanie wszystkimi akcesoriami,zapewnia stabilne i niezawodne wsparcie długotrwałej , wielo kolorowej , wielopunktowej  obserwacji komórek na żywo.

 

MicromanipulatorsEppendorfTransferManNK 2

 

Mikromanipulatory EppendorfTransferManNK 2 łączą w sobie prostotę i innowację z przyjaznym systemem dla użytkownika, który spełnia nawet najbardziej wyrafinowane wymagania. Dzięki systemowi precyzyjnej proporcjonalnej  kinetyce i menu sterowania napędem, TransferMan NK2 oferuje intuicyjną obsługę, dzięki czemu najbardziej skomplikowane  techniki mikromanipulacji mogą być przeprowadzone szybko, łatwo i dokładnie.     

Zalety systemu
• Intuicyjne, łatwe i precyzyjne sterowanie na zasadzie proporcjonalnej kinetyki
• Automatyczna funkcja unieruchomienia mikromanipulatorów  do szybkiej wymiany mikropipet  
• Przechowywanie w pamięci trzech pozycji mikropipet do  pracy
• Regulowany zakres pracy i prędkości ruchu
• Programowalne granice osi zapobiega pękaniu szklanychmikropipet
• Łatwość i stabilność regulacji mikropipet
• Solidny i niezawodny

 

 

Pneumatyczna pompa iniekcyjna nowej generacji IM-11-2

 

The Next-generationPneumaticInjector IM-11-2

Konwencjonalne pompy pneumatyczne nie są tak czułe jak olejowe . Fakt ten stworzył stereotypowy wizerunku iniekcyjnych pomppneumatycznych jakopompy dopodstrzymywania mikropipet do trzymania oocytów i zarodków.  IM -11 -2 jestpneumatyczną pompą iniekcyjną nowej  generacji . Pomysłowość technikówfirmy Narishigepozwoliłnawyprodukowanie pompy pneumatycznej, która  pozwalana aspirację i wtryskiwanie w łatwy sposób z porównywalną dokładnością pompy olejowy. Ta nowapompawykazuje pewną charakterystyczną zaletę pneumatycznego iniektora , którastanowi  regulacja reakcji nawetkiedy próbka pozostaje w pipecie. Wielką zaletą jest to, że w tej nowejpompie iniekcyjnej,  ciśnienie pneumatyczne utworzone w końcówce pipety może być regulowana poprzez zmianę efektywnej objętości strzykawki wewnątrz pompy. Zawór bezpieczeństwa pompy,pozwala na ustalenie ciśnienia wewnątrz pompy dostosowanego  dopotrzeb użytkownika. Nawet trzymając próbki wewnątrz mikropipety,zawór bezpieczeństwa może być otwarty, aby umożliwić dostosowanie reakcji na zmiany ciśnienia obracając do przodu i do tyłu pokrętło sterujące.

 

2. System wysokiej rozdzielczości do badan ultra morfologicznych plemnika oraz IMSI (Docytoplazmatyczna iniekcja morfologicznie dobranego plemnika)
2. High resolution system for ultramorphologicspermanalysis and IMSI (Intracytoplasmicmorphologicallyselected sperm injection)

 

OCTAXcytoScreen™

 

Systemdo badań ultramorfologicznych plemnika oraz IMSI(Docytoplazmatyczna iniekcja morfologicznie dobranego plemnika:
• kompatybilny z mikroskopami do ICSI wyposażonymi z systemem optycznym Hoffmana
• brak konieczności zanurzenia obiektywu w oleju, nie wymaga DIC
• integruje się z istniejącym trybem pracy
• Wysoka rozdzielczość kamery cyfrowej, sprzęt z zoomem dla optymalnej jakości obrazu
• OCTAX Adaptacyjnyelektroniczny kondensor do regulacji i wysokiej rozdzielczości optycznej (cytoScreenFlex)
• Całkowite regulowane powiększenie,
• Łatwa integracja z istniejącym środowiskiem OCTAX (kamera, oprogramowanie do przetwarzania obrazu, laser).

 

3. System laserowy do mikrochirurgii gamet i zarodków
3. Laser for gamete and embryomicrosurgery

 

OCTAX Laser Shotbiomedical for Research

 

Zaprojektowany przez pionierów technologii laserowej podczerwieni do bezpiecznego mikro wiercenia osłonki przejrzystej oocytu. System OCTAX Laser Shot, jest solidnym systemem laserowym o dużej precyzji i niezawodności najbardziej używany w tej chwili w technologii wspomaganego rozrodu. Niezawodność, precyzja i łatwość obsługi są wysoko cenione w laserowej wspomaganej pracy przy transgenicznych zwierzętach.
OCTAX Laser Shot ™ jest używany do zastosowań laserowych przez wiodące ośrodki badawcze wdziedzinie technik wspomaganego rozrodu.  Podstawowym zastosowaniem jest wstrzyknięcie zarodkowych komórek macierzystych do mysich embrionów, które przyczyniają się do poprawy efektywności transgenezy myszy. Ostatnio, wspomagany laserem  IVF stał się również znaną aplikacją.Działanie OCTAXLaser Shot ™ został zoptymalizowany dla wygodniejszego i oszczędzającego czas, rutynowego stosowania. System składa się z  OCTAX wysokiej jakości kamery  USB2.0 zaprojektowanejdla  oszczędności miejsca oraz  oprogramowanie wielofunkcyjne ze zintegrowaną bazy danych dla filmów i zdjęć.
Opcjonalnie  celownik laserowyOCTAX ™ może być użyty w celu uwidocznienia miejsca docelowego przez części okular, mikroskopu. Miejsce docelowe sygnalizuje czerwona dioda LED, niezależnie od stosowanego obiektywu.  OCTAX Laser Shot ™ ze celownikiem laserowym jest idealnym narzędziem do zastosowań wymagających wysokiej precyzji.

Zalety
• Najbardziej wydajny system laserowy na świecie
• Możliwość dostosowania do DIC dla uzyskania najwyższej jakości obrazu
• Najwyższa jakość obrazu
• Wysoka niezawodność
• uniwersalność optyczna ( 25x i 40x soczewka lasera)
OCTAX Laser Shot zapewnia wybór różnych trybów pracy umożliwiając jego właściwe stosowanie dla któregokolwiek z głównych zastosowań laserowych:

• wiercenie osłonki przejrzystej 
• cięcie osłonki przejrzystej
• Biopsja ciałek polarnych
• Biopsja blastomer
• Biopsja trofoektodermy
• Indukcja sztucznego zapadnięcia  blastocysty

 

4. Oprogramowania do analizy obrazów

 

OCTAXEyeware™ Imaging Software


Najnowszy system obrazowania i nagrywania wideo OCTAXeyeware ™ Imaging
Basic łączy w sobie łatwość użytkowania i funkcjonalności we współpracy z mikroskopem. Aparat cyfrowy OCTAXeye ™ dostarcza obrazy najwyższej jakości, zapewniając autentyczną dokumentacje.Zintegrowana baza danych łączy obrazy i filmy do danych zwierzęcia i komentarzy po zaledwie kilku kliknięć myszy.
OCTAXeyeware ™ i kamera OCTAX oczu ™ USB 2.0 o wysokiej rozdzielczości tworzą podstawę dla pracy modułów rodziny OCTAX:
- system laserowy do strzału do wykonania microdrilling warstwy przejrzystej
- system polarAIDE dla obrazowania wrzeciona podziałowego
-Analiza osłonki przejrzystej
- OCTAXcytoScreen dla IMSI i wiele innych.
Wydanie OCTAXeyeware ™ MX oferuje szereg dodatkowych funkcji, takich jak wsparcie dla wielu kamer, funkcje eksportu / importu, poklatkowe przechwytywanie wideo, cyfrowy rejestrator wideo.

Zalety
• Szybkie, łatwe i oszczędzające czas wykonywanych procedur do rutynowego IVF
• Unikalna koncepcja modułowa oferuje maksymalną elastyczność i połączenie różnych modułów (OCTAX Laser Shot,  polarAIDE, cytoScreen itp.) dostosowanych do indywidualnych potrzeb
• Najwyższa jakość obrazu przez USB2.0 i kamerę OCTAXeye ™
• Zawiera zintegrowaną bazę danych, dokładne narzędzie pomiarui funkcję szybkiej migawki
• Zaawansowane funkcje dostępne w OCTAX

 

5. System do wizualizacji osłonki przejrzystej oraz wrzeciona mejotycznego oocytów
5. System spindle and zona imagingOCTAXpolarAIDE™

 

OCTAX Polar AIDE System

 

System obrazowania wrzeciona i osłonki przejrzystej OCTAXpolarAIDE ™ jest rozwiązaniem dla rutynowej analizy osłonki przejrzystej i wrzeciona w laboratorium IVF . Jakość oocytów jest oceniana przez polarAIDEpoprzez unikalną "automatyczną klasyfikację osłonki przejrzystej” (“automatic zona scoring”) . Innowacyjne narzędzie identyfikuje osłonkę przejrzystą  komórki jajowej  i mierzy jego właściwości dwójłomności . Dane są przetwarzane na wynik jakości oocytu w oparciu o zatwierdzony i opatentowany algorytm. Analiza odbywa się w pełni automatycznie i trwa tylko kilka sekund dla jednej komórkijajowej . Ta nowoczesna technologia pomaga w identyfikowaniu najbardziej obiecujących oocytów których po zapłodnieniu i rozwoju stanowić będą najlepszezarodki do transferu .
OCTAXpolarAIDE ™ oparty jest na powszechnie stosowanejuniwersalnej platformie oprogramowania IVF " OCTAXeyeware ™ " . System zawiera oprogramowanie , na OCTAX-eyeaparat USB2.0., elementy optyczne ( filtry , polaryzator kołowy ) i elektroniczny analizatorLC . polarAIDE ™. System może być łatwo uaktualniony modułami(laserem OCTAX , IMSI) lub modułem nagrywania wideo . Integracja wszystkich narzędzi na jednej platformie oprogramowania sprawia, żeOCTAX jest systemem najbardziej przyjaznym dla użytkownika jaki istniejena rynku .

 
Zastosowanie:
Obrazowanie wrzeciona oocytów : Przedwczesna mikroiniekcja jest głównym powodem braku lub nieprawidłowego zapłodnienia po ICSI.  Wykazano, że system OCTAXpolarAIDE ™ jest najbardziej precyzyjny w ustalaniu stadium mejotycznego oocytów. Na podstawie wyników uzyskanych tym systemem, można poprawić wyniki ICSI poprzez optymalizację punktu czasowego mikroiniekcji. Tylko obrazowanie metafazy II przy użyciu tej techniki pozwala na optymalizację zabiegu ICSI
Witryfikacjanie zapłodnionych oocytów w stadium metafazy II jest przyszłościową technologią. polarAIDE ™ może być wykorzystany do oceny rentowności i zdolności rozwojowejwitryfikowanych/ogrzewanych oocytów przez dokumentowanienienaruszalności  wrzeciona.
  Automatycznestopniowanie osłonki przejrzystej w metafazy II oocytów: Liczne publikacje wykazały, że właściwości dwójłomności warstwy wewnętrznej osłonki przejrzystej, mają wartość  predykcyjną w stosunku do  potencjalnego zagnieżdżenia zarodka.OCTAXpolarAIDE ™ to jedyny system, przy pomocy którego, można  w stanie zrobić kompleksową i w pełni zautomatyzowaną analizę osłonki przejrzystej.
Zalety
• Szybkie i łatwe obrazowanie wrzeciona i osłonki przejrzystej
• ocena  jakości oocytów przez unikalne stopniowania właściwości dwójłomności osłonki przejrzystej.
• W oparciu o platformy modułowej  "IVFOCTAX ”modernizacja staje się opłacalna

 

System do ciągłego Monitorowania, alarmowania oraz kontroli Urządzeń laboratoryjnych
Monitoring and alarming system for laboratoryequipment

 

OCTAX Log &Guard ™

 

odpowiada za konserwację kontroli wszystkich parametrów hodowli i kriokonserwacji w laboratoriach IVF. Jest to  kluczowy element systemów zarządzania jakością i różnych dyrektyw . OCTAX Log &Guard ™ to pierwszy system monitorowania i alarmowania , który został specjalnie zaprojektowany, aby sprostać wszystkim potrzebom wspomaganego rozrodu . Monitoruje funkcjonowanie inkubatorów (temperatura, pH lub CO2 ) lub lodówki , zamrażarki i zbiorników LN2 (temperatury).
OCTAX Log&Guard ™ wykonuje niezależne pomiary temperatury obwodowej, pH lub poprzez czujniki CO2, zapisuje wszystkie wartości na wewnętrznej pamięci flash . Jeśli wartości oddalają się od zdefiniowanego normalnego  zakresu, to uruchamiany jest  alarm . Alarm może używać sygnałów akustycznych i optycznych lub wysyłać wiadomości tekstowe do  trzech telefonów komórkowych . Możliwe jest również  przekazywanie zdarzeń alarmowych do urządzeń zewnętrznych za pomocą wyjść przekaźnikowych lub otrzymywać i przekazywać alarmy zewnętrzne za pośrednictwem interfejsów wejścia alarmowego.

OCTAX Log &Guard ™ jest niezależny od komputera. Wizualizacja i pobieranie zapisanych danych, a także łatwe zarządzanie kanałem, odbywa się poprzez interfejs WWW z dowolnego komputera w sieci intranet. Alarmujące warunki i progi, interwały pomiarowe i wiele innych parametrów można ustawić indywidualnie, aby idealnie dostosować się do sieci monitoringu  indywidualnego laboratorium.
Komponenty:
OCTAX Log &GuardTM kontroler
pHOnlineTM,
czujnik CO2,
czujnik temperatury Inkubatory / lodówki,
czujnik temperatury ciekłego azotu (LN2) w zbiornikach
 
Zalety
• oparte na sieci Web dostępu interfejsu
• Zdalne alarmowanie przez SMS
• Łatwa konfiguracjai indywidualnych kanałów czujników
• Bardzo elastyczny i rozszerzalny

 

System filtracji powietrza laboratoryjnego

 

System filtracji powietrza laboratoryjnego technologią fotokatalitycznego utlenienia (PCO)

Laboratoryairfiltration system usingoxidativephotocalitictechnology
zIVF-AIReTM 100C AirPurification System

Oczyszcza powietrze z mikro-cząsteczek w czterech etapach:
Krok pierwszy:
Przednie Filtry  węglowe ze specjalnie modyfikowanej absorpcji gazu, mediów pochłaniania spaliny, rozpuszczalniki farb, środków czyszczących i innych LZO.
Krok drugi:
Filtr HEPA usuwa mikrocząsteczki, takie jak pyłki, zarodniki pleśni, grzybów i bakterii.
Krok trzeci:
Fotokatalityczne utlenianie niszczy toksyczne związki chemiczne i eliminuje nieprzyjemne zapachy.
Krok czwarty:
Światło ultrafioletowe zabija bakterie i wirusy, które są zbyt małe, aby być filtrowane przez Filtr HEPA.  Lampa UV nie wytwarza ozonu.

 

Rapid – I System do Witryfikacji gamet I zarodków

 

RAPID-I™ Vitrification system for gamet and embryos

Rapid-i  i Witryfikacja ™ System dostosowany do metod,materiałów, urządzeń i akcesorii w celu uproszczenia protokołów pracy zawierających procedurę odwodnienia i przechowywania i ogrzewania.
Napięcie powierzchniowe w mikro kropelkach:
Rapid-I jest systemem zamkniętejwitryfikacji. Ładowanie Rapid-I jest proste i  inteligentne. Trzymając embriony w mikro kropelkach, witryfikacia odbywa się szybko, bez kontaktu z ciekłym azotem.
SmartBox przyczynia się do utrzymywania pracy operatora w dobrze zorganizowany i bezpieczny sposób. Jako "dodatkową rękę", co zwiększa komfort pracy i zmniejsza się ryzyko niezamierzonego ocieplenia. Górne szczeliny i uchwyty magnetyczne pozwalają zachować słomki Rapid-I  w pozycji pionowej, podczas witryfikacji, uszczelniania i zamykania.
Minimalizacja narażenia
Dzięki MetodzeRapid-I,  praca przebiega szybko i sprawnie. Ekspozycja na krioprotektantów jest zminimalizowana przez serię krótkich etapów odwadniających i rehydratacji wykonywane w temperaturze 37 ° C.

 

Miri® Multi-roomIncubator for IVF, ESCOMedical

 

Miri Inkubator wielokomorowy do zapłodnienia in vitro ESCOMedical
Konstrukcja przełomowa dla IVF.
Zaprojektowana dla laboratorium  technologii wspomaganego , EscoMiri dostarcza nowe funkcje, które oferują najwyższą wydajność podczas
rutynowej inkubacji zarodków po IVF.
Podwyższone stężenie O2nie zawsze jest dobre
Chociaż tlen (O2) jest niezbędny do prawidłowego metabolizmu tlenowego, jest to miecz obosieczny, gdyż stres oksydacyjny może  zaszkodzić rozwijającemu się zarodkowi. Ostatnie badania podkreślają korzyści płynące zobniżonego  poziomu tlenu podczas inkubacji ludzkich embrionów co odzwierciedla naturalne niskie warunki tlenowe w łonie matki.
Cała konstrukcja zapewnia minimalny stres środowiska, hodowanym embrionom w Miri. Format 6-komorowy zapobiega kontaminacji krzyżowej. Filtry HEPA + VOC czyści strumienie powietrza. Małe objętości komory oraz bezpośrednia regulacja ciepła przyczyniają się do  szybszegowzrostu temperatury i odzysku gazu.
Hipoteza SilentEmbryo
Miri działa na zasadzie hipotezy SilentEmbryo. Ta stwierdza, że cechą zarodka o maksymalnym potencjale rozwojowym jest niski metabolizm. Oznacza to, że zagrożony zarodek wykazuje podwyższony metabolizm i nie reaguje  na skutki stresu i innych problemów rozwojowych,: naprawa uszkodzeń DNA.

Bezpieczny zarodek
filtrowane powietrze HEPA + VOC
Sterylizacja UV
MEA-testowane
Mieszanie CO2 + N2
Wstępna mieszanina gazu nie jest potrzebna
Certyfikat urządzeń medycznych
Zakres tlenu: 20-5%
Zakres dwutlenku węgla: 1.9-10%
Temperatura otoczenia: 25 do 40 ° C.
Odzysk gazu: mniej niż 3 minuty
Odzyskiwanie temperatury: mniej niż 1 minuta

Wspólne Stresory:
- Wahania temperatury
- Wahania stężenia gazu
- OptymalnepH
- Lotne związki organiczne (VOC)

 

System do ciągłego monitorowania rozwoju zarodków

 

Primo Vision Time-LapseEmbryo Monitoring System Primo VisionEVO zwarty cyfrowy odwrócony mikroskop do umieszczenia wewnątrz inkubatora i podłączony do urządzenia sterującego na zewnątrz  inkubatora do ciągłego monitorowania rozwoju zarodków. Korzystanie z Primo VisionPoklatkowego Systemu Monitorowania Rozwoju zarodka wewnątrz inkubatora zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w środowisku hodowlanym.System pozwala obserwować wszystkie zarodki bez niepokojących warunków inkubacji lub zmianycodziennej rutyny.System rejestruje wszystkie momenty rozwoju zarodka, co dajedoskonałe narzędzie do oceny.
Primo Vision jest środowiskiem wolnym od wszelkiego rodzaju efektu pola elektromagnetycznego, zarodki nie są przenoszone a  zdjęcia o wybitnej jakości  są robione z minimalną ekspozycją na światło przez Hoffmann modulacji kontrastu.
9 - lub 16-dołkowe płytki zostały specjalnie zaprojektowane dla Primo Vision. Zarodki są precyzyjnie określone i monitorowane indywidualnie. W wyniku interakcji pomiędzy zarodkami można osiągnąć wzmocniony rozwój zarodków. Liczne badania udowodniły, że grupowa hodowla  wzmacnia rozwój i jakość zarodka przy minimalnej ekspozycji na światło przez kontrast  modulacyjny Hoffmanna.
Przechwytywanie, analiza, sprawozdania i teraźniejszość
Oprogramowanie Primo Vision Analyzer do przechwytywania,  zapewnia łatwy i nie zawodny sposób na porównanie i analizę rozwoju zarodków w środowisku przyjaznym dla użytkownika. Oprogramowanie może również tworzyć spersonalizowane raporty, które pokazują ścieżkę rozwoju przeniesionych zarodków.Oprogramowanie Primo Vision Analyzer pozwala wymieniać się wynikami z kolegami w formacie wideo.

 

IVFtech komora laminarna do technik wspomaganego rozrodu

 

IVFtechlaminarflow for ART

IVFtech jest wykonany tak żeby uzyskać sterylne warunki w  laboratoriach IVF, dla przeprowadzenia procedur jak  witryfikacia gamet i zarodków, przygotowanie gamet do IVF / ICSI/ IMSI / IVM, zbieranie i selekcja plemników i w trakcie rutynowej pracy. Niski poziom hałasu, efektywność filtru wynosi  99,999% przy wielkości cząstek 0,3 mikrometrów i 99,995% wMPPS. Filtry HEPA są chronione filtrem wstępnego węgla dla dłuższej żywotności.
IVFtech, komora przepływu laminarnego jest przygotowanado wpółpracy ze wszystkimi markami mikroskopów jak również jest wbudowana w małym inkubatorze lub monitorze.

Wyposażenie

Pracowni


Laboratorium

Chirurgii Miniinwazyjnej, Diagnostyki Obrazowej, Telemetrii

Laboratorium stanowi unikatowy obiekt przystosowany

Czytaj

Laboratorium

Nanotechnologii i Nanoinżynierii

Laboratorium przeznaczone do wszechstronnego badania nanomateriałów najnowszych

Czytaj

Laboratorium

Biotechnologii

Laboratorium Biotechnologii zostało wyposażone w aparaturę do prowadzenia badań z zastosowaniem najnowszych a zarazem najbardziej zaawansowanych technik biotechnologii gamet i zarodków.

Czytaj

SGGW WCB, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa