Wielofotonowy mikroskop konfokalny FV-1200 MPE

umożliwia obserwację i analizę pojedynczych komórek, skrawków tkankowych, jak również całego organizmu myszy. Jego cechą charakterystyczną jest to, że długość fali światła emitowanego jest dwa razy dłuższa niż wynosi maksimum wzbudzenia barwnika. Dłuższe fale wzbudzające nie wyświecają barwników przechodząc przez próbkę, ponieważ zdarzenia dwufotonowe zachodzą tylko w płaszczyźnie fokalnej preparatu. System wyposażony jest w dwa lustra galwanometryczne powlekane złotem dla podwyższenia transmisji w zakresie światła podczerwonego (IR), co zapewnia możliwość głębokiego obrazowania. System pulsacyjnych laserów IR oraz kepleriański rozszerzacz wiązki umożliwiają uzyskanie doskonałej wydajność wzbudzenia i obrazów MPE o dużej rozdzielczości. Mikroskop wyposażony jest również w dedykowane do mikroskopii wielofotonowej obiektyw igłowy o powiększeniu 20x oraz obiektywy planapochromatyczne o powiększeniu 30x i 60x do immersji silikonowej. System umożliwia różne tryby skanowania – od jedno do wielowymiarowych, z uwzględnieniem eksperymentów typu „time-lapse” oraz skanowanie sekwencyjne wzdłuż linii („multi-tracking“) dla uniknięcia efektu „cross-talk” przy barwnikach o szerokim i rozszerzonym widmie emisyjnym. Specjalistyczne oprogramowanie Imaris pozwala na analizę obrazów 3D i 4D uzyskiwanych w mikroskopii konfokalnej.
http://microscope.olympus-global.com

 

Mikroskop fluorescencyjny odwrócony Leica DMI6000 z przystawką konfokalną, białym laserem –WLL (White Light Laser) oraz systemem pulse-picker (Leica)
 
Mikroskop fluorescencyjny odwrócony Leica DMI6000 umożliwia obserwację w jasnym i ciemnym polu, kontraście fazy PH, w kontraście interferencyjnym-różniczkowym Nomarskiego (DIC), obserwacje, fluorescencji i polaryzacji. Moduł konfokalny wyposażony jest w laser diodowy (405nm), laser argonowy (458nm/476nm/488nm/ 496nm/514nm) oraz laser biały typu supercontinuum (biały laser) umożliwiający wybór dowolnej długości fali światła wzbudzającego z dokładnością do 1 nm w zakresie od 470 nm do 670 nm. Dzięki białemu laserowi możliwe jest dokładne dobranie linii światła wzbudzającego do maksimum widma absorpcji danego barwnika lub nanokryształu. Jest to szczególnie istotne w preparatach wybarwionych większą ilością barwników, których widma adsorpcji i emisji położone są blisko siebie, oraz w przypadku zastosowania nanokryształów o niestandardowych widmach wzbudzenia i emisji. Biały laser umożliwia również tworzenie dwuwymiarowej charakterystyki widm adsorpcji i emisji dla nowych markerów, co ma istotne znaczenie przy badaniu zjawisk związanych z autofluorescencją i luminescencją.
http://www.leica-microsystems.com

Wyposażenie

Pracowni


Laboratorium

Chirurgii Miniinwazyjnej, Diagnostyki Obrazowej, Telemetrii

Laboratorium stanowi unikatowy obiekt przystosowany

Czytaj

Laboratorium

Nanotechnologii i Nanoinżynierii

Laboratorium przeznaczone do wszechstronnego badania nanomateriałów najnowszych

Czytaj

Laboratorium

Biotechnologii

Laboratorium Biotechnologii zostało wyposażone w aparaturę do prowadzenia badań z zastosowaniem najnowszych a zarazem najbardziej zaawansowanych technik biotechnologii gamet i zarodków.

Czytaj

SGGW WCB, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa