Systemy do czystej wody. Ultraczysta woda jest niezbędna do sporządzania płynów hodowlanych ze sproszkowanych pożywek oraz do płukania (ostatniego) wszelkiego rodzaju naczyń szklanych i pipet używanych do zakładania hodowli komórkowych.

Demineralizator HLP Smart 2000 pracuje pod ciśnieniem wody komunalnej i wyposażony jest w pięciostopniowy proces filtracji: filtracja na filtrach osadowych, filtracja na filtrach węglowych, odwrócona osmoza, wstępna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym, powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym. Woda oczyszczona w urządzeniu HLP Smart 2000 spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód drugiego oraz trzeciego stopnia czystości.
 
System doczyszczający (Hydrolab TOC/UF/UV) produkujący wodę ultra czystą, umożliwiający demineralizację na spektralnie czystym mieszanym złożu jonowymiennym TOC, dodatkowo wyposażony w lampę UV 185/254 nm oraz moduł ultrafiltracyjny UF umożliwiający redukcję endotoksyn oraz cząstek zawieszonych.
http://hydrolab.pl/

Wyposażenie

Pracowni


Laboratorium

Chirurgii Miniinwazyjnej, Diagnostyki Obrazowej, Telemetrii

Laboratorium stanowi unikatowy obiekt przystosowany

Czytaj

Laboratorium

Nanotechnologii i Nanoinżynierii

Laboratorium przeznaczone do wszechstronnego badania nanomateriałów najnowszych

Czytaj

Laboratorium

Biotechnologii

Laboratorium Biotechnologii zostało wyposażone w aparaturę do prowadzenia badań z zastosowaniem najnowszych a zarazem najbardziej zaawansowanych technik biotechnologii gamet i zarodków.

Czytaj

SGGW WCB, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa